Хотелски комплекс

с. Пенево, общ. Кърджали с възложител: „ИНТЕГРА” ЕООД 

Изпълнение на:

  • Технически проект
  • Работен проект