Хале на „СН-груп“, гр. Стара Загора

Изпълнение на: Технически проект