Търговска сграда „Шкода“ - гр. Стара Загора

Изпълнение на: Технически и работен проект