Търговска сграда „Киров и син“ гр. Стара Загора

Изпълнение на: Технически и работен проект