Офис на „Полимета", паметник на културата - гр. Стара Загора , ул. „Васил Левски“

Изпълнение на:

  • Проект  на цялостната реконструкция и преустройство
  • Проект на шаблоните за възстановяване на автентичната фасада
  • Проект на интериора