Опера гр. Стара Загора - реконструкция

Изпълнение на: проектен мениджмънт-2004-2008г