Нотариат - гр. Стара Загора, ул. „Цар Калоян“

Изпълнение на:

  • Технически и работен проект 
  • Проект за адаптация