Многофамилна жилищна сграда в УПИ IV-54, кв.654, ул. „12-ти Пехотен полк”, гр. Стара Загора

Изпълнение на: Инвестиционен технически проект