Многофамилна жилищна сграда, гаражи и ОСД „Македонски“ - гр. Стара Загора

Изпълнение на: Инвестиционен технически проект