Многофамилна жилищна сграда „Тракия“ , жилища и паркинг и ОСД - гр. Стара Загора.

Изпълнение на: Инвестиционен технически проект