Многофамилна жилищна сграда, гр. Стара Загора

Изпълнение на: Инвестиционен технически проект