Многофамилна  жилищна сграда  с ОСД и гаражи - м. Атюрен, Стара Загора

Изпълнение на: Инвестиционен технически проект