Многофамилна жилищна сграда „Линк“, гр. Стара Загора

Изпълнение на: Инвестиционен технически проект