Многофамилна жилищна сграда, гаражи и ОСД „Крест“ - гр. Стара Загора

Изпълнение на: Инвестиционен технически проект