Многофамилна жилищна сграда „Атлас“ - гр. Стара Загора

Изпълнение на: Инвестиционен технически проект