Комплекс „Галини” - смесена сграда - общ. център, жилища и паркинг - гр. Стара Загора.

Изпълнение на: Инвестиционен технически проект