Интериор на административна сграда на „Трейс Груп Холд" АД 

СТАРА ЗАГОРА, бул. “Руски” №52

Изпълнение на:

  • Проект на интериор и екстериор
  • Проект на мебелите
  • Декоративни мазилки и бои