Многофамилна  жилищна сграда  с ОСД и гаражи

гр. Стара Загора. - УПИ VIII 5557, кв.276

Възложител„Мистели”ЕООД“

Изпълнение на: Инвестиционен технически проект