Селище с контролиран достъп: Еднофамилна жилищна сграда 3

м. Атюрен, гр. Стара Загора

Изпълнение на: Инвестиционен технически проект