Селище с контролиран достъп - Еднофамилна жилищна сграда 2

м. Атюрен, гр. Стара Загора

Изпълнение на: Инвестиционен технически проект