Еднофамилна жилищна сграда - гр. Стара Загора

Изпълнение на: Инвестиционен технически проект