Еднофамилна жилищна сграда - с.Приморско 

Изпълнение на: Инвестиционен технически проект