Административно търговска сграда „Анди“ и „Райчев“

гр. Ст. Загора, бул.“Цар Симеон Велики“

Изпълнение на:

  • ПУП
  • Идеен проект