Административна сграда и хале  на „Елсвет“, гр. Стара Загора

Изпълнение на:

  • ПУП
  • Промяна предназначение на земята
  • Технически и работен проект