Административна сграда на „Булагрогруп” - гр. Стара Загора, кв. „Железник“

Изпълнение на:

  • Технически и работен проект
  • Ръководство на строителството 

Проектът е отличен с награда „Фасада на годината“