АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА, ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”

СТАРА ЗАГОРА, ул. “Ст. Караджа” №8

изпълнение на сухо строителство