Архитектурно - Проектантско бюро

Многофамилни жилищни сгради

Ние предлагаме:

Изпълнение на:

  • Идеен проект с визуализация
  • Технически и Работен проект по части: Архитектура, Строителни конструкции, Водоснабдяване и канализация, Електро, „ПУСО“, Координатор по безопастност и здраве, Отопление, вентилация и климатизация, Енергийна ефективност, Геодезия, Пожарна безопасност, Паркоустройство и благоустройство, геолог
  • Детайли
  • Интериорен проект
  • Количествено-стойностна сметка
  • Ръководство на строителството и проектен мениджмънт
  • Инвеститорски контрол на обекта
  • Съдействие на Възложителя при избор на Строител

Изпълнени обекти: