Архитектурно - Проектантско бюро

За нас

Архитектурно бюро Байер - Стара Загора

Ние сме фирма с многогодишен опит в архитектурното проектиране на обществени, жилищни и промишлени сгради, интериор, обзавеждане , сухо строителство и строителен надзор.

Водещи критерии в нашата работата са изграждане на индивидуален архитектурен образ съобразен с изискванията на клиента и действащите български и европейски стандарти с доказана икономическа целесъобразност.

Дейността ни започва през 1991 г. с регистрация на арх. Бюро „Байер“.

От 1996г. дейността на фирмата се разширява с изпълнение и на сухо строителство и цялостно изпълнение на интериори в България, а по-късно и в Германия.

През 2008г. арх. Бюро „Байер се трансформира в Риа консулт ЕООД, която притежава и лиценз за строителен надзор, и ISO 9001:2015. Екипът на фирмата се състои от 4 архитекти, строителен техник, технически секретар и 8 монтажници на сухо строителство. Проектантското бюро е регистрирано като член на Камарата на Архитектите в България.

Фирмата разполага със съвременен офис, техника, машини и автомобили.